Formació


Cursos de formació


FORMACIÓ FITNESS

 Formació en activitats dirigides o entrenament personal.

SUPORT VITAL BASIC

Específic per entrenadors personals, monitors d'activitats dirigides i monitors de pàdel

SUPERVIVÈNCIA

Nocions de supervivència per 24-48 hores i suport vital bàsic específic per esports d'aventura.

CALENDARI FORMACIÓ

Share by: